Thanh tra, xử phạt vi phạm quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá

Thanh tra, xử phạt vi phạm quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá, từ ngày 07/12/ 2015 đến ngày 11/12/2015.
Thanh tra Bộ Y tế tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá tại một số khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tập trung vào các quận: Tây Hồ, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng.Tại nhà hàng Chen thuộc công ty TNHH sản xuất thương mại và Du lịch Đại Nam, quận Hai Bà Trưng, đoàn thanh tra đã phát hiện vi phạm các quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Chánh thanh tra Bộ Y tế đã ra quyết định số 138/QĐ – XPVPHC  ngày 7/12/2015 xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty TNHH sản xuất thương mại và Du lịch Đại Nam với hành vi vi phạm hành chính: không tổ chức thực hiện các quy định về cấm hút thuốc lá tại nhà hàng, không hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại Nhà hàng, quy định tại: Điểm c, khoản 2 Điều 23 của Nghị định số 176/2013/NĐ – CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.
Hành vi vi phạm hành chính của công ty bị áp dụng hình thức xử phạt chính với mức phạt tiền  là 6.000.000 (sáu triệu đồng).

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Hiện nay các Bộ, ngành, Tổ chức chính trị xã hội,  63 tỉnh/thành phố đang tích cực triển khai tuyên truyền và đẩy mạnh vận động thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật tại các cơ quan công sở, bệnh viện, trường học, nhà ga, bến tàu, bến xe, khách sạn, nhà hàng, Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế cũng phối hợp với các tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông nhằm tuyên dương  những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, bao gồm cả việc tuyên dương các khách sạn, nhà hàng thực hiện tốt môi trường không khói thuốc.


SHARE

thuocla.org

Cai thuốc lá, bỏ thuốc lá, cách cai thuốc lá, cách bỏ thuốc lá - "Tất cả đã có thông tin đầy đủ trên thuocla.org".

    Blogger Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét