Tập huấn "Sử dụng bằng chứng khoa học trong xây dựng và đánh giá chính sách về Phòng chống tác hại thuốc lá"

Tập huấn "Sử dụng bằng chứng khoa học trong xây dựng và đánh giá chính sách về Phòng chống tác hại thuốc lá"

Nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng kết quả nghiên cứu trong công tác vận động chính sách về PCTH thuốc lá, ngày 3-4/12/2015, Quỹ PCTH thuốc lá đã tổ chức lớp tập huấn “Sử dụng bằng chứng khoa học trong xây dựng và đánh giá chính sách Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Xây dựng tài liệu vận động chính sách” tại Hà Nội, với sự hỗ trợ của Liên minh phòng chống lao và bệnh phổi quốc tế.
Tham gia giảng dạy tại lớp tập huấn có TS. Trương Quang Tiến và TS. Lê Thị Thanh Hương – giảng viên trường YTCC, cùng chuyên gia từ tổ chức Health Bridge Canada.
Tham gia lớp tập huấn có hơn 30 cán bộ có kinh nghiệm nghiên cứu, đánh giá chương trình, công tác tại các trường đại học, bệnh viện, các tổ chức. Sau khi hoàn thành lớp tập huấn, học viên có khả năng trình bày khái quát cách tiếp cận và kỹ năng vận động chính sách trong phòng, chống tác hại của thuốc lá, và thiết kế được một số tài liệu truyền thông vận động chính sách từ các kết quả nghiên cứu khoa học hiện có về PCTH thuốc lá.

Tập huấn "Sử dụng bằng chứng khoa học trong xây dựng và đánh giá chính sách về Phòng chống tác hại thuốc lá"
Đây là module thứ 2, sau module 1 về nghiên cứu khoa học được tổ chức tháng 7 tại Quảng Ninh. Kết thúc 2 module, học viên sẽ tham gia vào mạng lưới nghiên cứu về PCTH thuốc lá, để cung cấp những bằng chứng khoa học trong việc vận động các chính sách về PCTH thuốc lá.
SHARE

thuocla.org

Cai thuốc lá, bỏ thuốc lá, cách cai thuốc lá, cách bỏ thuốc lá - "Tất cả đã có thông tin đầy đủ trên thuocla.org".

    Blogger Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét