Tập huấn "Sử dụng bằng chứng khoa học trong xây dựng và đánh giá chính sách Phòng chống tác hại thuốc lá"

Tập huấn "Sử dụng bằng chứng khoa học trong xây dựng và đánh giá chính sách Phòng chống tác hại thuốc lá"
Từ ngày 29-31/7/2015, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu cho các cán bộ hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) đã phối hợp với trường Đại học Y Hà Nội, tổ chức lớp tập huấn “Sử dụng bằng chứng khoa học trong xây dựng và đánh giá chính sách PCTHTL” tại Quảng Ninh.

Tập huấn "Sử dụng bằng chứng khoa học trong xây dựng và đánh giá chính sách Phòng chống tác hại thuốc lá"
PGS. TS. Hoàng Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng,
Đại học Y Hà Nội giảng viên lớp tập huấn
Thành phần tham gia là các cán bộ có kinh nghiệm nghiên cứu, đánh giá chương trình, công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu và một số bệnh viện trung ương nhận kinh phí hỗ trợ của Quỹ PCTH thuốc lá năm 2015. Hồ Chí Minh.
Sau lớp tập huấn, học viên có thể trình bày được khái niệm đánh giá chương trình dự án và 6 bước trong thực hiện đánh giá chương trình dự án theo khung mẫu của Trung tâm Kiểm soat bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), trình bày được một số loại hình, thiết kế nghiên cứu và kiến thức thống kê cơ bản sử dụng trong đánh giá chương trình dự án và áp dụng được một số kỹ năng quản lý, xử lý và phân tích số liệu trong đánh giá chương trình dự án
Sau khi kết thúc chương trình tập huấn, các học viên sẽ trở thành đầu mối triển khai các hoạt động nghiên cứu về thuốc lá, góp phần cung cấp những bằng chứng khoa học để xây dựng và đánh giá chính sách PCTHTL.
SHARE

thuocla.org

Cai thuốc lá, bỏ thuốc lá, cách cai thuốc lá, cách bỏ thuốc lá - "Tất cả đã có thông tin đầy đủ trên thuocla.org".

    Blogger Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét