Tập huấn công tác giám sát thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Thái Bình

Tập huấn công tác giám sát thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Thái Bình
Để chuẩn bị cho công tác giám sát tình hình thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, ngày 04/8/2015, tỉnh Thái Bình tổ chức tập huấn về các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá.
Tham dự tập huấn là đại diện đến từ thanh tra của các Sở , ban ngành: Sở Văn Hóa thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giao thông vận tải; Quản lý thị trường, và một số ban ngành khác của tỉnh Thái Bình.
Kể từ khi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực, tỉnh Thái Bình đã tổ chức giám sát, thanh kiểm tra tại một số cơ sở làm việc; nhà máy xí nghiệp, các cơ sở y tế. Trong thời gian tới, tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục tổ chức các đợt thanh kiểm tra giám sát thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và việc thực hiện môi trường không khói thuốc.

Tập huấn công tác giám sát thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Thái Bình
Thái Bình là một tỉnh có mật độ dân số đông (diện tích 1545,4 km2; dân số 1,890 triệu người), tỷ lệ người hút thuốc lá ở mức tương đối cao và chưa có chiều hướng giảm. Đặc biệt là các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức vẫn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số người hút thuốc lá. Do vậy việc thực thi nghiêm quy định cấm hút thuốc và Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá sẽ góp phần bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe người dân khỏi những ảnh hưởng của tác hại của việc sử dụng thuốc lá.
SHARE

thuocla.org

Cai thuốc lá, bỏ thuốc lá, cách cai thuốc lá, cách bỏ thuốc lá - "Tất cả đã có thông tin đầy đủ trên thuocla.org".

    Blogger Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét