Hội nghị tuyên truyền tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng

Hội nghị tuyên truyền tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng
(Hà Nội, ngày 23/12/2015), Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về tác hại thuốc lá và các văn bản pháp luật liên quan. Hội nghị do Đồng chí Bùi Văn Trạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng ban chỉ đạo PCTH của thuốc lá Văn phòng và đồng chí Lê Khánh Toàn, Chủ tịch Công đoàn chủ trì.
Ngoài ra, hội nghị còn chào mừng hơn 250 đại biểu là lãnh đạo cấp phòng trở lên của toàn bộ các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc của Văn phòng trung ương Đảng tại Hà Nội và một số Vụ địa phương, cùng lãnh đạo, đại diện của Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế và chuyên gia kĩ thuật của Tổ chức Y tế thế giới.
Năm 2015 là năm đầu tiên Quỹ PCTH thuốc lá phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp hoạt động, nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức của toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức của Văn phòng về Luật PCTH của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc lá. Hội nghị ngày hôm nay là một trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền và  nâng cao năng lực do Văn phòng Trung ương Đảng triển khai.
Đồng chí Bùi Văn Trạch chỉ đạo sau hội nghị Công đoàn Văn phòng sẽ tổ chức khảo sát tình hình sử dụng thuốc lá tại các đơn vị và thống kê số người hút thuốc lá.  Theo đó, từng lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức của Văn phòng Ban chấp hành trung ương Đảng cần là tấm gương không hút thuốc lá, toàn bộ các đơn vị phải chủ động phổ biến nội qui, quán triệt giám sát tình hình thực hiện. Đặc biệt, một trong những biện pháp hành chính sẽ được áp dụng là đưa vào tiêu chí thi đua khen thưởng, giao chỉ tiêu tỉ lệ giảm hút thuốc lá hàng năm tại mỗi đơn vị.
Năm 2016, Quỹ PCTH của thuốc lá và Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh lồng ghép tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tại các đơn vị trực thuộc và nâng cao năng lực triển khai môi trường không khói thuốc lá tại nơi làm việc, đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào qui chế làm việc của Văn phòng. Đặc biệt, với chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo văn phòng, năm 2016, chúng ta đẩy mạnh hỗ trợ chương trình tại các đơn vị trực thuộc Văn phòng, bao gồm các Vụ địa phương và công ty trực thuộc.
SHARE

thuocla.org

Cai thuốc lá, bỏ thuốc lá, cách cai thuốc lá, cách bỏ thuốc lá - "Tất cả đã có thông tin đầy đủ trên thuocla.org".

    Blogger Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét