Hội nghị triển khai Kế hoạch Phòng chống tác hại thuốc lá và ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc lá tỉnh Lâm Đồng

Hội nghị triển khai Kế hoạch Phòng chống tác hại thuốc lá và ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc lá tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh Lâm Đồng tổ chức nghị triển khai hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Lễ ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc. Tham gia ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc lá tỉnh Lâm Đồng là đại diện các Ban, ngành đoàn thể, các bệnh viện và trường học của tỉnh Lâm đồng.
Chủ trì Hội nghị là Bà Phạm Thị Bạch Yến, Phó trưởng Ban chỉ đạo PCTH thuốc lá tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng. Tại Hội nghị Giám đốc Trung tâm truyền thông GDSK Lâm Đồng đã báo cáo các hoạt động đã thực hiện và phương hướng hoạt động về Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2016. Đại diện Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn đã trình bày tham luận về thực hiện Luật PCTH thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc tại các đơn vị.

Hội nghị triển khai Kế hoạch Phòng chống tác hại thuốc lá và ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc lá tỉnh Lâm Đồng
Sau Hội nghị là Lễ ký cam kết thực hiện môi trường không khói thuốc của Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Lâm Đồng và các Sở ban ngành, các bệnh viện và trường học của tỉnh Lâm đồng.
SHARE

thuocla.org

Cai thuốc lá, bỏ thuốc lá, cách cai thuốc lá, cách bỏ thuốc lá - "Tất cả đã có thông tin đầy đủ trên thuocla.org".

    Blogger Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét