Bộ Thông tin & Truyền thông và định hướng tăng cường hoạt động truyền thông Phòng chống tác hại thuốc lá

Bộ Thông tin & Truyền thông và định hướng tăng cường hoạt động truyền thông Phòng chống tác hại thuốc lá

Ngày 03 tháng 12 năm 2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao công tác truyền thông và nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Chủ trì hội nghị có ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Thành viên ban chủ nhiệm Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá quốc gia; đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông (cơ quân đầu mối thực hiện hoạt động) cùng sự tham dự của gần 100 phóng viên của 70 cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan báo chí, Sở Thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố phía nam.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh vai trò của công tác truyền thông trong việc tăng cường nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, thay đổi hành vi hút thuốc trong cộng đồng. Thứ trưởng cũng cho biết trong thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông đã tham gia tích cực vào công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, tuy nhiên cũng không tránh khỏi những hạn chế như một số cơ quan báo chí chưa coi đây là nhiệm vụ của cơ quan báo chí mình, vi phạm pháp luật trong việc đăng tải thông tin về các hoạt động tài trợ của công ty sản xuất kinh doanh thuốc lá, nội dung tuyên truyền chưa thật sâu rộng và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Thứ trưởng cũng chỉ đạo tại Hội nghị các cơ quan báo chí cần có sự đầu tư, tích cực tìm kiếm thông tin hữu ích về phòng, chống tác hại của thuốc lá để có những tác phẩm báo chí sâu sắc, có tính lan tỏa mạnh mẽ; các cán bộ quản lý về báo chí cần định hướng chỉ đạo công tác báo chí, công tác thông tin cơ sở trên địa bàn; tổ chức giải báo chí viết về đề tài phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bộ Thông tin & Truyền thông và định hướng tăng cường hoạt động truyền thông Phòng chống tác hại thuốc lá
Tại Hội nghị, báo cáo viên của Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế và Tổ chức HealthBridge Canada cũng cung cấp các thông tin về tác hại của thuốc lá, thông tin về các kết quả hoạt động của Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá trong năm 2014, 2015, trong đó nhấn mạnh về việc kiện toàn mạng lưới phòng, chống tác hại của thuốc lá, việc mở rộng xây dựng môi trường không khói thuốc thông qua sự phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, xã hội, các tỉnh/thành phố;  các kết quả trong công tác truyền thông trong thời gian qua.
Hội nghị cũng là cơ hội để các đại biểu chia sẻ, trao đổi cùng các báo cáo viên về vai trò của báo chí với hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; thực trạng báo chí viết về đề tài phòng, chống tác hại thuốc lá trong thời gian qua, trên cơ sở đó có những định hướng và đề xuất phù hợp để tăng cường hiệu quả của công tác truyền thông qua mạng lưới báo chí trong thời gian tới.
Tham dự Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin truyền thông cũng xác định việc đẩy mạnh công tác truyền thông qua mạng lưới cơ quan báo chí, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi sử dụng thuốc lá của xã hội là một trong những hoạt động quan trọng sẽ được Bộ tăng cường thực hiện trong năm 2016
SHARE

thuocla.org

Cai thuốc lá, bỏ thuốc lá, cách cai thuốc lá, cách bỏ thuốc lá - "Tất cả đã có thông tin đầy đủ trên thuocla.org".

    Blogger Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét